Is er sprake van een ideale uitkomst van de dialogen?
Ja, het verder ontwikkelen van persoonlijke wijsheid is het ideaalbeeld. Immers: ‘Onverstoorbare wijsheid weegt tegen alles op’, aldus Demokritos.

De denkreis om bij dat ideaal te komen brengt de gesprekspartners over het algemeen al veel. Nieuwe perspectieven komen in zicht, zeurende kwesties verlaten hun groef en drempels worden lager. BUITENKADER staat voor de gezamenlijke uitdaging om ook buiten de gangbare kaders en wegen vragen te onderzoeken. Het denken mag uitwaaieren. Als begeleider van de denkreisbevorder ik de doorstroming van het proces en let ik op de rode draad. De gesprekspartner bepaalt de inhoud en de onderwerpen van de dialoog.

Als voorbeeld: zie hier de lezing van afgelopen september tijdens Kunstroute Culemborg: