De directe aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan kan zowel liggen bij regelmatig terugkerende, mogelijk zelfs zeurende vragen en kwesties als bij nieuwe kansen die uitnodigen tot reflectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • grote persoonlijke of zakelijke keuzes
  • vastzitten in eigen denkpatronen
  • onderzoeken van persoonlijke belemmeringen
  • een diepe wens tot meer diepgang en richting

Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan vaak hand in hand. Verdiepende gesprekken begeleiden de ontwikkeling.